თამარა ჩაკვეტაძე

დამფუძნებელი/პროგრამების ხელმძღვანელი


ბუნებარეს ტყის ბაღის დამფუძნებელი/პროგრამების ხელმძღვანელი; მესამე საფეხურის საერთაშორისო სერთიფიცირებული ტყის სკოლების/ბაღების განათლების სპეციალისტი, ბავშვთა გენდერული სოციალიზაციის მკვლევარი და მშობლობის ტრენერი.