პროგრამები

ბუნებარეში გვაქვს 3 პროგრამა:

1) შაბათ კვირის პროგრამა.
2) სამუშაო დღეების პროგრამა (ოთხშაბათის გარდა).
3) ინდივიდუალური პროგრამა (კვირის დღეების არჩევა სურვილისამებრ 1 დან – 6 დღემდე, ოთხშაბათის გარდა).

შერეული ასაკობრივი ჯგუფები

„ბუნებარე“ – მშობლებსა და ბავშვებს, სთავაზობს შერეულ ჯგუფებს 2 წლიდან 6 წლამდე ასაკისთვის, რომელთაც ადაპტირებული აქვთ თვითმომსახურების საკითხები.

თითოეული ჯგუფი შედგება არანაკლებ 4 და არაუმეტეს 12 ბავშვისა.
„ბუნებარეს“ სწავლების მეთოდი დაფუძნებულია სრულიად გარე სწავლებაზე (Outdoor education). ჩვენი ყოველდღიური პროგრამა მოიცავს:

09:00 – 09:30 – დილის შეკრებას, რა დროსაც ვკავდებით თავისუფალი თამაშებით ბავშვების ცნობისმოყვარეობის საფუძველზე;
09:30 – 10:00 – დილის წრე (რას ვაკეთებთ დღის განმავლობაში)
10:00 – 10:50 – ტყის მთავარი აქტივობები (ტყის არქიტექტურა / ინჟინერია, ეკო ილუსტრაციები / თავისუფალი თამაშები).
10:50 – 11:20 – ტყის მუსიკა.
11:20 – 11:30 – თავის მოწესრიგება და მომზადება წახემსებისთვის.
11:30 – 12:00 – ხემსი (ტყის პიკნიკი)
12:00 – 13:00 – ლაშქრობა, ცოცვა და სხვა ფიზიკური აქტივობები.
13:00 – 13:30 – ზღაპაროთერაპია / წარმოსახვითი თამაშები.
13:30 – 14:00 – დამშვიდობების წრე და მშობლების მოლოდინი.

პაკეტები:

კვირაში 1 დღე, თვეში 4 გაკვეთილი – 200₾

კვირაში 2 დღე, თვეში 8-10 გაკვეთილი – 300₾

კვირაში 3 დღე, თვეში 12-13 გაკვეთილი – 400₾

კვირაში 4 დღე, თვეში 16 –18 გაკვეთილი – 490₾

კვირაში 5 დღე, თვეში 20-22 გაკვეთილი – 550₾

კვირაში 6 დღე, თვეში 24-26 გაკვეთილი – 600₾