დღესდღეობით გაცილებით მეტ ბავშვს აქვს ნაკლები კონტაქტი ბუნებასთან, ვიდრე ოდესმე. შესაბამისად ეს თვალნათლივ აისახება მათ განვითარებაზე და ჯანმრთელობაზე. თამაში გარეთ, ღია ბუნების სივრცეში საშუალებას აძლევს ბავშვებს, სოციალიზირდნენ ერთმანეთთან და შექმნან მათი ინდივიდუალური სამყაროები: ტოტები, ჯოხები, ქვები, წყალი, ტალახი – ეს ის მარტივი, ბუნებრივი რესურსების ჩამონათვალია, რაც წაახალისებს მათ ადაპტირებული უნარების გამომუშავებაში, შექმნან თამაში ელემენტარული რესურსებითაც […]

ტრადიციულ საკლასო ოთახებში ბავშვები ამინდის, წელიწადის დროებისა და ბუნებრივი სამყაროს შესახებ ინფორმაციას დიაგრამების, კომპიუტერის, ფოტო-მასალისა და წიგნების საშუალებით იმეცნებენ, ტყის სკოლამდელი ბავშვები კი ცოდნას ამ ყველაფრის შესახებ უშუალო გამოცდილებით იღებენ. ტყის ბაღში თვალს ადევნებენ წელიწადის დროების ცვლასთან ერთად გარემოში ტემპერატურისა და ფერების ცვლილებას, აკვირდებიან ფოთოლცვენას, ხედავენ როგორ ეცლებათ ხეებს ფოთლები ზამთრის მოახლოებასთან ერთად, ზამთრის გაშიშვლებული […]

ტყის და გარე-სივრცის ბაღები ერთიანდებიან ძველ და დღემდე პოპულარულ ნორვეგიულ გამოთქმაში: „არ არსებობს ცუდი ამინდი, არსებობს შეუსაბამო ტანსაცმელი“.ბუნებარე „სკანდინავიური მოდელით“ ხელმძღვანელობს, ბუნებაზე დაფუძნებული და ტყის პედაგოგიკით, რომელიც ორიენტირებულია ბავშვის ცნობისმოყვარეობის და უშუალო აღმოჩენების სტრატეგიაზე.ბუნებარეში, ისევე როგორც მსოფლიოს სხვა ტყის ბაღებში, დიდი ინტერესით ვთანამშრომლობთ სხვადასხვა ამინდებთან და მათთან შესაბამისობაში ვქმნით სწავლებებს და თამაშებს.წვიმა:წვიმა არის ბრწყინვალე შესაძლებლობა […]